22-04-2014 

Een stukje geschiedenis, deel 4: waarom JA?

Al 35 jaar kwaliteit uit Gorredijk
De houtkachels van Janco de Jong


geschiedenis waarom ja 1 kleinDe eerste kachel kreeg de naam Janus, naar een Romeinse God: Janus was de God van het begin en het einde. Zijn beeltenis laat een hoofd zien met twee gezichten, waarbij het ene gezicht vooruit en het andere achteruit kijkt. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. De maand januari, waarin iedereen terugkijkt op het afgelopen jaar, en vooruitkijkt naar het nieuwe jaar is dan ook naar hem vernoemd.

Janus is ook de God van alle ingangen en uitgangen. Vaak werd hij afgebeeld boven deurposten. Oorspronkelijk was hij een van de Romeinse beschermgeesten van de familie en staat. Hij bezat alle poorten en deuren, die zowel naar het verleden als naar de toekomst openden. Als het vrede was waren de poorten van zijn tempel dicht, maar meestal stonden ze dus open... Tegenwoordig staat Janus vaak symbool voor allerlei dingen die twee tegenovergestelde zijden hebben; bijvoorbeeld het goede en het kwade, jong en oud, warm en koud.

Een mooie associatie, maar toch dankt de JAnus houtkachel zijn naam oorspronkelijk niet aan deze god. De naam is ontstaan uit een verbastering van de voornaam van de bedenker en maker Janco en het kachelmerk Venus. Janco de Jong ontwierp in 1981 in eigen smederij de JAnus houtkachel. Hij was toen dealer van de (niet meer bestaande) Venus houtkachel. Gekscherend werd de Janco-kachel toen de JAnus-kachel genoemd. Na enig speurwerk naar de betekenis van de naam Janus bleek dat deze naam niet zo gek gekozen was. Januari, de koudste maand van het jaar, is immers afgeleid van de naam Janus. De maand waarin een houtkachel voor warmte en gezelligheid zorgt!

 

De producten die later door Janco de Jong ontworpen werden kregen allemaal een naam die begint met dezelfde letters, zoals de JAcobus, de JAbq, de JAstoof. Allemaal met de twee herkenbare hoofdletters aan het begin: JA.

 

geschiedenis waarom ja 2

geschiedenis waarom ja 3