Levenslange garantie

De fabrikant, Janco de Jong te Gorredijk, verleent bij gebruik van de JAcobus houtkachel volgens bijgeleverde handleiding garantie op onderstaande delen:

 

Omschrijving

Garantieperiode

Lasverbindingen

levenslang

Staalwerk (excl. vlamplaat)

levenslang

Hang- en sluitwerk

levenslang

Loslaten van keramisch koord op deur

1 jaar

Stenen binnenwerk (breuk)

geen garantie

Glaswerk (breuk i.v.m. spanning in de deur)

1 jaar

Transport en/of plaatsingkosten wanneer de
kachel voor reparatie terugmoet naar de fabriek

2 jaar

 

De genoemde garanties en garantieperiodes gelden mits: 
  • er periodieke controle- en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd zoals vermeld in de handleiding
  • de garantie is aangemeld/geactiveerd zoals hieronder is beschreven
  • het bij de kachel geleverde garantiecertificaat samen met de originele aankoopfactuur op verzoek kan worden getoond
  • de kachel is geleverd 1) én geplaatst 2) door een dealer die staat vermeld op onze website


Aanmelding/activering garantie
:
Voor activering van uw garantie op de JAcobus houtkachel is het van belang dat u binnen 4 weken na aankoopdatum het garantiecertificaat invult en per post verzendt (envelop bijgevoegd). Of activeer uw garantie online op onze website en volg de aanwijzingen.

1) iedere vorm van garantie vervalt als de kachel is gekocht bij een dealer die niet op de website staat vermeld! Tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Janco de Jong.
2) indien u de kachel "zelf" plaatst worden de "levenslang" perioden omgezet naar 5 jaar. De kachel dient wel aangeschaft te zijn bij een dealer zoals vermeld op de website.